Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Vybavení školy

 • Výuka probíhá ve dvou vzájemně propojených školních budovách. Starší školní budova byla postavena před 85 lety a v minulých letech byly její prostory postupně rekonstruovány. V budově jsou umístěny třídy 1. stupně, školní družina, žákovská studovna, počítačová učebna a výtvarná a keramická dílna. Nová školní budova byla otevřena pro výuku v roce 1996. Kromě šaten a tříd 2. stupně zde najdete většinu odborných učeben (učebna fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, hudební výchovy, pracovních činnosti a multimediální učebnu). Žákům je zde k dispozici žákovská knihovna.
 • Škola má k dispozici celkem 22 učeben – většina je využita k výuce.
 • V počítačové učebně je k dispozici 18 počítačů s připojením k internetu a projekční technika.
 • Internetové připojení v rámci datové sítě firmy TELEFONICA – O2. K internetu jsou připojeny všechny PC v počítačové učebně, sborovna, ředitelna, kancelář, žákovská studovna, jednotlivé kabinety, dvě multimediální učebny a učebna jazyků. Všechny prostory školy jsou pokryty signálem Wi-Fi . 
 • Učitelé mají k dispozici výukové multimediální programy do většiny předmětů – míra využití je na každém vyučujícím.
 • Žákovská studovna , otevřená v září 2006, je vybavena PC připojeným k internetu. Knižní fond, obsahující především publikace a CD encyklopedického charakteru, je neustále doplňován.
 • Učitelská knihovna je zaměřena na publikace odborného charakteru (pedagogika, psychologie).
 • Žákovská knihovna obsahuje cca 1300 titulů beletrie a naučné literatury.
 • Pro výuku tělesné výchovy a sportovní zájmovou činnost je využívána obecní tělocvična, volná plocha v areálu školy, víceúčelové hřiště  a hřiště místní TJ.
 • Používané učebnice odpovídají příslušným vzdělávacím programům. Fond učebnic je soustavně obnovován a doplňován.
 • Školní družina má pro svou činnost samostatné prostory, kapacita je 30 žáků.