Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Plánované akce

 • ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
 • 8.9.  - Adaptační program pro 6.ročník - DDM Třebíč
 • 26.9.  - Návštěva kulturního pořadu - Žabí muzikál- Divadlo Pasáž Třebíč - 1. a 3. třída
 • 29.9. - Čtenářská exkurze - MěK Třebíč - 7.třída
 • 30.9. - Dopravní výchova-výcvik na dopravním hřišti - Třebíč - 4.ročník
 • 5.10. - Ćs. letci v bitvě o Anglii - program pro žáky 2.st.
 • 18.10. - Čtenářská exkurze - MěK Třebíč - 2. třída
 • 21.10. - I. výtvarná dílna - enkaustika
 • 31. 10. - 4. 11. - sběr starého papíru
 • 11.11. - Celoškolní výtvarné dílničky
 • 18.11. - II. výtvarná dílna - vánoční keramika
 • 25.11. - III. výtvarná dílna - adventní výzdoba
 • 9.12. - IV. výtvarná dílna - přáníčka-Big Shot
 •