Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Plánované akce

 • 6. 9.  Adaptační program pro 6. ročník
 • 16. 9.  První pomoc do škol – 9. ročník
 • 23. 9. Exkurze k volbě povolání – Úřad práce Třebíč – 9. ročník
 • 29. 9. Preventivní program „Právní vědomí“ – 8. a 9. ročník
 • 1. 10.  1. výtvarná dílna – keramika
 • 15. 10.  2. výtvarná dílna – enkaustika
 • 15. 10.  Dopravní výchova – praktický výcvik na dopravním hřišti – 4. ročník
 • 21. 10.  Přírodopisný projektový den – Hadcová step Mohelno – 2. stupeň
 • 21. 10.  Komentovaná prohlídka třebíčských památek
 • 1. – 5. 11. Sběr starého papíru – podzimní etapa
 • 2. 11.  Sportovní projektový den – Práce s mapou – 1.-3. ročník
 • 2. 11.  Přírodovědný projektový den –Dravci,sovy,exotičtí ptáci -  Hostákov – 4. – 5. ročník
 • 4. 11.  Sportovní projektový den – Orientujeme se v přírodě – 8. – 9. ročník
 • 12. 11.  3. výtvarní dílna – malování hrnečků
 • 18. 11.  Projektový den – praktické činnosti – pečení lineckého cukroví – 8.-9. ročník
 • 19. 11.   Přírodopisný projektový den - Myslivost a sokolnictví -  7.ročník
 • 22. 11. První pomoc do škol – 2. část kurzu – 9. ročník
 • 23. 11.  Umělecký projektový den – ZUŠ Třebíč – 1., 3. ročník
 • 23. 11. Preventivní program „Mozaika zdraví“ – 4., 5. ročník
 • 23. 11. Preventivní program „Jak se nestát závislým“ – 6., 7. ročník
 • 23. 11.  Preventivní program “ Hrou proti AIDS“ – 8., 9. ročník
 • 26. 11.  4. výtvarná dílna – adventní výzdoba – ZRUŠENO
 • 30. 11. Preventivní program „Bezpečně do školy“ – 1. – 3. ročník
 • 2. 12.  Preventivní program „Kyberšikana“ –  6. a 7. ročník
 • 3. 12.  Projektový den „Základy první pomoci“ – 3. – 5. ročník
 • 7. 12.  Preventivní program „Kyberšikana“  – 4. a 5. ročník
 • 7. 12.  Projektový den „Sportování na ledě“ –  2. stupeň
 • 8. 12.  Projektový den “ Sportování na ledě“ –  1. stupeň
 • 10. 12.  5. výtvarná dílna – Glazování keramiky
 • 2. 2.    Autorské čtení se spisovatelkou Marií Špačkovou - pro zájemce
 • 4. 3.    7. výtvarná dílna - Keramika (náhradní termín)
 • 8. 3.     Preventivní program - zdravověda - 1.-3. ročník
 • 11. 3.   6. výtvarná dílna - Velikonoční ozdoba (náhradní termín)
 • 25. 3.  Velikonoční dílničky - pro zájemce
 • 11. 4.   Kurz první pomoci pro 8. ročník - 1. část
 • 22.4.     Soutěž Odznaku všestrannosti - Třebíč - školní tým 
 • 25.4.     Exkurze ke Dni Země - Alternátor Třebíč - 1.-3.ročník
 • 27. 4.    Předškolička  - 1. setkání
 • 6. 5.      Čtenářská exkurze - MěK Třebíč - 6.třída
 • 6. 5.      8.výtvarná dílna - malování triček
 • 13. 5.    Výroba třídního tabla - Třebíč - 9.třída
 • 16.- 20. 5.  Sběr starého papíru - jarní etapa
 • 16.5.     Zahájení sběru léčivých bylin
 • 17. 5.    Kurz první pomoci  pro 8.ročník - 2.část
 • 20.5.     9.výtvarná dílna - Korálkohraní
 • 24.5.     Vlastivědná exkurze Cesty časem - 4. a 5.ročník
 • 25. 5.    Fotografování tříd
 • 25. 5.    Předškolička - 2. setkání
 • 26. 5.    Jan Kubiš, hrdina a vlastenec - program pro žáky 2.st.
 • 30. 5.    Dopravní výchova - praktický výcvik na dopr. hřišti - Třebíč - 4.ročník
 • 30. 5.     Pasování čtenářů  - MěK Třebíč  - 2. ročník
 • 31.5.     Program k prevenci dětských úrazů - 3.ročník
 • 3.6.       Žákovský víceboj - Studenec - 1.stupeň
 • 14. - 15.6.  Třídní výlet - Dalešická přehrada, Koněšín -  1., 2., 3.ročník
 • 15.6.     Třídní výlet - Zámek Náměšť nad Oslavou -4., 5.ročník
 • 16.6.     Třídní výlet - Brno - 9. třída
 • 17. 6.     Pasování čtenářů - Školní knihovna - 1. ročník
 • 17.6.     Ukončení sběru léčivých bylin
 • 21.-22.6.  Literárně-dějepisná exkurze-Praha - 9. třída
 • 28.6.     Exkurze - Elektrárna Dukovany - 2. stupeň
 • 29.6.     Filmové představení - Třebíč - celoškolní akce
 •