Rodičovské konzultační schůzky se budou v uvedených termínech konat v případě příznivé epidemiologické situace podle pravidel aktuálních v době jejich konání.