Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Platba obědů převodem z účtu

PLATEBNÍ PŘEDPIS PRO ÚHRADU ZÁLOH NA STRAVNÉ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro měsíc: DUBEN  2023

Výše záloh pro  jednotlivé věkové skupiny:

  • 7-10 let  (id.č.-VS  zač. 1):                 578.- Kč
  • 11-14 let  (id.č.-VS zač. 2):                612.- Kč
  • 15 let a více (id.č.-VS zač. 3):           629.- Kč

Při určování výše zálohy se řiďte počáteční čislicí id.č. žáka, id.č. udávejte jako variabilní symbol.
Příslušnou částku uhraďte na účet č. 115-8617130207/0100 tak, aby platba byla připsaná na tento účet nejpozději 20. den měsíce předcházejícího výdeji stravy. 
Opožděné nebo nestandardní platby (např. při odběru jen v některé dny) provádějte v hotovosti u vedoucí ŠJ.