Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Pedagogický sbor

Pro školní rok 2022/2023

 • Mgr. Vlastimil Maštera - ředitel školy  
 • Mgr. Iva Tichá - zástupkyně ředitele školy        
 • Mgr. Jitka Mašterová - třídní učitelka I. třídy
 • Mgr. Zita Marečková  - třídní učitelka II. třídy
 • Mgr. Gabriela Plajerová - třídní učitelka III. třídy   
 • Mgr. Iva Dvořáková - třídní učitelka IV. třídy (4. a 5. ročník)    
 • Soňa Jordanová - vychovatelka ŠD    
 • Vladimíra Karpíšková - asistentka pedagoga 
 • Mgr. Kateřina Pavlíková, třídní učitelka VI. třídy        
 • Mgr. Pavlína Ďuricová - třídní učitelka VII. třídy  
 • Mgr. Alena Mašková - třídní učitelka VIII. třídy  
 • Mgr. Jitka Votavová - třídní učitelka IX. třídy , výchovná poradkyně 
 • Mgr. Magda Věžníková