Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Pedagogický sbor

Pro školní rok 2023/2024

 • Mgr. Vlastimil Maštera - ředitel školy  
 • Mgr. Iva Tichá - zástupkyně ředitele školy
 • Mgr. Gabriela Plajerová - třídní učitelka I.třídy        
 • Mgr. Jitka Mašterová - třídní učitelka II. třídy
 • Mgr. Zita Marečková  - třídní učitelka III. třídy (3. a 5.ročník)
 • Mgr. Iva Dvořáková - třídní učitelka IV. třídy    
 • Soňa Jordanová - vychovatelka ŠD    
 • Vladimíra Karpíšková - asistentka pedagoga 
 • Mgr. Jitka Votavová - třídní učitelka VI.třídy, výchovná poradkyně
 • Mgr. Kateřina Pavlíková, třídní učitelka VII. třídy        
 • Mgr. Pavlína Ďuricová - třídní učitelka VIII. třídy  
 • Mgr. Alena Mašková - třídní učitelka IX. třídy  
 • Mgr. Lenka Svobodová