Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Probíhající projekty

Doučování žáků

Od 1.1. 2022 probíhá ve škole doučování žáků - realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v souvislosti s přerušením prezenční výuky během pandemie covid-19.

Aktuální etapa bude realizována do 31.8.2022.

priloha_997426740_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO (2).pdf (170.41 kB)