Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Režim dne

Základní škola a mateřská škola Vladislav

Útvar: Mateřská škola

6.30-8.00 Doba určená pro příchody dětí do MŠ a předání dětí učitelkám

6.30-8.25 Volné činnosti a individuální nebo skupinové aktivity zaměřené především na spontánní hry, učení a zájmovou činnost, příp. individuální práce s jednotlivými dětmi

8.25-8.35 Tělovýchovná chvilka-zdravotní cvičení, pohybové hry, spontánní pohyb s hudbou

8.35-9.00 Hygiena, dopolední svačina

9.00-9.20 Řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání podle ŠVP

9.20-11.20 Hygiena, příprava dětí na pobyt venku, venkovní pobyt s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, přírodními jevy a okolním světem

V případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity ve třídách

11.20-11.40 Hygiena, 1.skupina oběd, 2.skupina logopedická chvilka

11.40-12.00 Prohození skupin

12.00-14.00 Hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek, odpočinek (spánek) dětí- respektující individuální potřeby dětí, individuální práce s dětmi, zejména s předškoláky

14.00-14.15 Hygiena, odpolední svačina

14.15-16.00 Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci nebo jinými pověřenými osobami, odchody dětí

Spontánní zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

Mateřská škola

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Vladislav
Vladislav 203
675 01

Základní škola:

+420 568 888 109
zs.vladislav@iol.cz
ID DS: bkat8nu

Školní jídelna:
+420 568 888 106
jidelna.vladislav@seznam.cz

Mateřská škola:
+420 774 666 200
skolkavladislav@centrum.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
1
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30