Menu
ZŠ a MŠ Vladislav
ZŠ a MŠVladislav

Upozornění pro zákonné zástupce strávníků školní jídelny

Přechod některých strávníků-žáků ZŠ do vyšší věkové kategorie

Od 1.9.2022 přecházejí někteří strávníci - žáci ZŠ do vyšší věkové kategorie strávníků. V souvislosti s tímto přechodem se mění variabilní symbol pro bezhotovostní úhrady stravného.

Zákonní zástupci strávníků přecházejících do vyšší věkové kategorie budou o změně VS informováni sdělením na kontaktní e-mailové adresy.

Pokud obdržíte sdělení o změně VS, je třeba změnu v platebním příkazu provést již u zálohových plateb na září, které se provádějí v měsíci srpnu.

Děkujeme za spolupráci.

Datum vložení: 5. 8. 2022 15:35
Datum poslední aktualizace: 5. 8. 2022 15:48
Autor: AB